Pf3 systemen in de voorhand

Off
Niet gecategoriseerd
Schaakopening Essenties
Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 15,-
Bestel of Login

Introductie

Dit wit repertoire is gebaseerd op de zet 1.Pf3 en vaak -niet altijd- daarop volgend 2. g3. Het is in meerdere opzichten een ‘slim’ repertoire. Ten eerste omdat het de grote en populaire openingen vermijdt zoals het Siciliaans, Spaans, de Wolga, het Nimzo Indisch en het Damegambiet. Daarnaast blijkt dat veel clubschakers geen (goed) repertoire hebben tegen 1.Pf3 met zwart hetgeen in het voordeel is van de witspeler.  
De zet 1.Pf3 heeft iets ondoorgrondelijks omdat het veel overgangen mogelijk maakt naar andere openingen. Vaak wordt 1. Pf3 gespeeld door 1.c4 spelers die 1…e5 willen vermijden.  
Maar met 1.Pf3 en 2.g3 heeft deze opening zo zijn eigen gezicht. Daarnaast zijn er nauwelijks boeken geschreven over deze opening. Wat zijn de kenmerken?  

Kenmerken Pf3 systeem in de voorhand

  1. De opening kent veel systemen die met verwisselde kleuren (‘in de voorhand’) worden gespeeld maar waarin wit nu een tempo meer heeft. Degelijke systemen voor zwart tegen dit wit-repertoire zijn: 1.Pf3 d5  2.g3 c6  3.Lg2 Pf6  4. 0-0 en nu 4…Lg4 of 4…Lf5. Het eerste systeem is in feite een Torre met verwisselde kleuren en het tweede systeem de populaire Londen-variant. Ook zullen we o.a. te maken gaan krijgen met een Grünfeld met verwisselde kleuren. In alle gevallen met een tempo meer.  
  1. De opening legt een goede basis voor de 1 e4-speler om zijn repertoire uit te breiden. Witspelers die 1.e4 in hun repertoire hebben, kunnen m.b.v. dit 1.Pf3 repertoire tegen het Frans 1.e4 e6 goed 2.d3 spelen en tegen het Siciliaans met 2. …e6 3. d3 (dus 1.e4 c5  2.Pf3 e6 3. d3 gevolgd door een opbouw met g3). Konings Indisch in de voorhand is een thema dat uitgebreid behandeld zal worden.  
  1. De opening biedt 1. d4-spelers interessante mogelijkheden om bepaalde openingen of varianten te vermijden dan wel af te dwingen. Witspelers die 1.d4 f5 (Hollands) vervelend vinden kunnen door te switchen naar het 1.Pf3-repertoire nu reageren na 1…f5  2. d3! Een variant die meerdere malen door Carlsen is gespeeld en vandaag de dag nog steeds ‘een pain in the ass’  is voor de zwartspelers. Een andere optie die dit repertoire biedt voor de 1.d4 speler is de bestrijding van de Tschigorin: 1.d4 d5 2.c4 Pc6!? namelijk 1.Pf3 d5  2.g3 Pc6  3.g3.  
  1. Het 1. Pf3 repertoire vereist niet het bijhouden van actuele openingstheorie. Spelers die geen zin en/of tijd hebben om de laatste stand van zaken bij te houden m.b.t. openingstheorie, zitten goed bij 1.Pf3. Dit in tegenstelling tot de 1.e4 of 1.d4 speler die zichzelf telkenmale op de hoogte moet houden van de laatste ontwikkelingen.  

Admin de Roode

Comments are closed.