Engels

Off
Niet gecategoriseerd
Schaakopening Essenties
Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 15,-
Bestel of Login

Introductie

Het Engels is een openingsrepertoire voor zwart op 1. c4 waarna we 1..e5 spelen. Daarna splitsen de wegen zich. op 2. g3 spelen we 2.. c6 3. d4 e4. en op 2. Pc3 spelen we 2..Lb4. Om na 3. Pd5 Le7!? te spelen.

Kenmerken Engels

  • Dynamische ontwikkeling van de stukken, zwart verkrijgt actief stukkenspel: Zwart bouwt in een aantal gevallen een breed centrum op aan de hand van de pionketen e4, d5 en c6. De ruimte die zwart verovert biedt hem voldoende mogelijkheden zijn stukken goed neer te zetten. In andere gevallen geeft zwart het loperpaar op en creëert actief stukkenspel voor zijn overige stukken.
  • Diverse pionoffers (e-, d- en b-pion) die wit behoorlijk uit zijn evenwicht kunnen brengen: Doordat zwart een breed centrum opbouwt, krijgt wit de tijd om druk uit te oefenen op de zwarte stand. Om die druk goed op te kunnen vangen, dient zwart dynamisch te spelen en niet te schromen om een pion te offeren. Dat kan er toe leiden dat zwart het initiatief neemt op een van beide vleugels. Wie bekend is met de verschillende type pionoffers kan zijn tegenstander vanuit de opening onder druk zetten.
  • Een gezonde en begrijpelijke opening: Deze vorm van het Engels is een opening die geen groot beroep doet op je geheugen en geen lange zettenreeksen uit het hoofd leren vereist, maar het accent legt op ‘begrijpen’. Wat van belang is dat je de essenties van de pionstructuren begrijpt en aan de hand daarvan de strategische plannen begrijpt.
  • De opening heeft niet de belangstelling van de schaakelite waardoor je niet veel ontwikkelingen hoeft bij te houden: De variant 1. c4 e5  2. Pc3 Lb4  3. Pd5 Le7!? Is veel minder bekend dan de zet 3…Lc5 die veel gespeeld wordt onder 2700+ spelers. De variant 1. c4 e5  2. g3 c6  3. d4 e4 wordt ook op topniveau weinig gespeeld hetgeen voordelig kan zijn omdat dit openingsrepertoire aan de aandacht van de witspeler kan ontsnappen.

Admin de Roode

Comments are closed.