Budapester gambiet

Off
Niet gecategoriseerd
Schaakopening Essenties
Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 15,-
Bestel of Login

Introductie

Dit openingsrepertoire is bedoeld voor zwartspelers tegen 1.d4 Pf6 2. c4 waarna zwart antwoordt met de gambietzet 2…e5!?

De Budapester is dus een gambiet en bedoeld om met zwart het initiatief te nemen, tactiek niet uit de weg te gaan, mooi stukkenspel na te streven en dat alles in ruil voor een pion.
Maar veel witspelers nemen de pion niet meer aan en proberen risicomijdend op een klein voordeeltje aan te sturen. Ook dat speltype zal de zwartspeler moeten beheersen en weten hoe daar op te reageren.

Er is geen enkele twijfel over de correctheid van de Budapester, toch kan opgemerkt worden dat topschakers zich er nauwelijks aan wagen, hoewel we een opleving in 2014 zagen in notabene hetzelfde toernooi waarin Richard Rapport eerst Boris Gelfand wist te verslaan met zwart en vervolgens Baadur Jobava dit kunststuk herhaalde met de Budapester tegen Radoslaw Wojtaszek. Hoe kon dat dat twee zulke degelijke witspelers verloren tegen een dergelijke opening die op 2700 niveau nauwelijks als serieus zal worden bestempeld? In het antwoord schuilen de geheimen van de Budapester!

Kenmerken Budapester gambiet

  • Een repertoire gebaseerd op tactiek: Het spelen van een gambiet is zeer goed voor ieders schaakontwikkeling en niet alleen voor jonge schakers. De Budapester leert je standen spelen waarin je gedwongen wordt te zoeken naar activiteit, je stukken actief neerzet en niet schuwt om materiaal te offeren voor initiatief.
  • Gemakkelijk stukkenspel en geschikt voor clubschakers: De Budapester zorgt voor een gemakkelijke ontwikkeling van de zwarte stukken. Zwart hoeft daarvoor geen grote theoretische kennis te hebben waardoor deze opening zeer populair is onder clubschakers.
  • Creativiteit en nieuwe wegen: Omdat deze opening niet de belangstelling heeft van de wereldtop zijn de ontwikkelingen in de Budapester niet te vergelijken met die van bijvoorbeeld het Konings Indisch of het Slavisch. Het nadeel daarvan is dat er minder modelpartijen voorhanden zijn. Maar het brengt ook voordelen: partijen met de Budapester kunnen heel snel nieuwe wegen bewandelen en al snel buiten de theorie geraken waardoor een hoge mate van creativiteit van de spelers vereist wordt.
  • De verrassingsfactor: Hoe vaak zullen witspelers van de 50 partijen een Budapester op het bord krijgen? Misschien een of twee keer. De kans dat zij hun kennis paraat hebben is daarmee afgenomen en dat kan in het voordeel werken van de zwartspeler die dit repertoire inmiddels in blitz- en rapidpartijen flink heeft ingeoefend.

Admin de Roode

Comments are closed.