Algemene voorwaarden

Schaakopening Essenties, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Schaakopening Essenties acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Betaling

Het Premium abonnement wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

Indien gebruiker de verschuldigde bedragen niet binnen de
overeengekomen termijn betaalt, wordt automatisch de verleende toegang geannuleerd. Gebruiker heeft weer toegang zodra de betaling voldaan is.

Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://schaakopeningessenties.nl.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 6 oktober 2019

Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van Schaakopening Essenties dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Soorten gegevens verzameld en grond van verwerking

Voor de volgende processen gebruikt Schaakopening Essenties persoonsgegevens.

  • Als u een gratis account registreert, hebben we uw naam en email adres nodig om deze naar u te verzenden.
  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, adres- en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Uw gegevens worden bewaard zodat u niet bij iedere nieuwe bestelling deze opnieuw hoeft in te vullen.
  • Verder kunnen we u informeren over de ontwikkeling van nieuwe schaaklessen, informatieve video’s en speciale aanbiedingen/acties. Als u dit niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze privacyverklaring.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Deze is door u zelf inzichtelijk op de ‘mijn omgeving’ als u bent ingelogd met uw account. Daar ziet u welke bestellingen u hebt gedaan waar uw persoonsgegevens in zijn verwerkt.

Ook kunt u contact met ons opnemen als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is. Deze kunnen we dan samen met u updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht  voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Delen met anderen

We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Dit doen wij o.a. door toegangscontrole (gebruik van wachtwoorden) en overdrachten via SSL.

Diensten van derden

Schaakopening Essenties maakt geen gebruik van diensten van derden en zal deze dus niet verkopen.

Als je je Premium abonnement opzegt, verlies of beperk je de toegang tot:
Mockup Schaakopening Essenties Online Training - wit

Weet je zeker dat je je abonnement wilt annuleren?

Fantastisch concept

Vanaf de start gebruik ik Schaakopening Essenties. Het is een fantastisch concept en versnelt het inzicht in de opening en bijbehorend middenspel enorm. Hoewel ik zelf waarschijnlijk alle boeken en materialen, zoals boeken en  video’s, in huis heb maakt Schaakopening Essenties het mogelijk snel tot resultaten te komen. Het “werk” is voor je gedaan en de essenties liggen zo op je bord. Ware het vroeger zo dat ik alle varianten uit mijn hoofd leerde en zo de schaakstrijd aanging is het nu zo dat ik probeer door inzicht beter te gaan schaken.

Het concept van Thema’s (Waar gaat het om), Varianten (Hoe voer je die Thema’s uit) en voorbeeldpartijen (Praktijk) is fantastisch. De site is prima en overzichtelijk en Peter de Roode legt alles zeer duidelijk uit. Het is duidelijk dat hij zijn kwaliteit als schaker goed weet te combineren met zijn onderwijskundige achtergrond. Ik ken Peter al sinds zijn 16e toen hij jeugdkampioen van Nederland was en hij heeft nog steeds die drive om het onderste uit de kan te halen. Dat zie je ook terug in dit product. Het voordeel voor de gebruiker is dat hij nu mee kan surfen op deze golf van kennis en drive.

Probeer de gratis les en kom er dan zelf achter hoeveel dit product aan je schaakkennis toevoegt. Ik raad Schaakopening Essenties aan iedereen, die beter inzicht in het schaken wil krijgen,  van harte toe.

Review Anton Visser
Anton Visser
5/5